naglowek_echo2017.jpg

 

SESJE PLAKATOWE

W ramach konferencji zorganizowane zostały dwie sesje plakatowe, w trakcie których przedstawione zostały prace oryginalne zakwalifikowane przez Komitet Naukowy.

 

1) Angielskojęzyczna sesja moderowanych plakatów pod patronatem European Association of Cardiovascular Imaging - Heart Imagers of Tomorrow

Sobota, 13 maja 2017, godz. 11:30-12:30

Moderatorzy: BA Popescu, B. Michalski, M. Kowalski
5 plakatów (8 min./prezentację + 4 min./dyskusję)

EACVI-HIT to organizacja skupiająca młodych członków (do 38. roku życia) Europejskiej Asocjacji Obrazowania Sercowo-Naczyniowego. W trakcie planowanej sesji międzynarodowe jury wybierze najlepszą pracę, której pierwszy autor otrzyma nagrodę w wysokości 1500 zł. Kryterium wiekowe dotyczy tylko pierwszego autora, który musi być jednocześnie prezenterem pracy). Pierwsi autorzy prac zakwalifikowanych do prezentacji w ramach tej sesji są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej na konferencję.

11.30 – 11.42

1. Compromised right ventricular function in three dimensional echocardiography assessment in patients with heart failure, atrial fibrillation and implantable devices.
E. Majos, A. Kraska, I. Kowalik, E. Smolis-Bąk, H. Szwed, P. Lipiec, J. Kasprzak, R. Dąbrowski
II Klinika Choroby Wieńcowej, Instytut Kardiologii

11.42 – 11.54

2. Prognostic value of left-sided valve morphological changes in predicting significant coronary artery lesions in renal transplant candidates undergoing dialysis.
O. Zdończyk, K. Kurnicka, M. Kostrubiec, A. Szramowska, A. Łabyk, B. Lichodziejewska, A. Ou, S. Goliszek, O. Dzikowska-Diduch, M. Roik, M. Grzeszczyk, M. Durlik, P. Pruszczyk
Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo-Zatorowej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

11.54 – 12.06

3. Should we extend indications for transesophagal echocardiography before atrial fibrillation cardioversion including patients with low risk CHA2DS2-VASc score?
E. Stepnowska, K. Kosmalska, M. Rzyman, N. Gilis-Malinowska, P. Miękus, M. Fijałkowski

12.06 – 12.18

4. Layer-specific analysis of myocardial deformation in patients with ischemic and non-ischemic etiology of reduced left ventricular ejection fraction.
E. Kowalczyk, J. Kasprzak, P. Wejner-Mik, K. Wdowiak-Okrojek, P. Lipiec
Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

12.18 – 12.30

5. Echocardiographic evaluation of left ventricular systolic function and radiolabeled leukocyte scintigraphy results in patients with suspected infective endocarditis.
K. Holcman, M. Kostkiewicz, W. Szot, B. Małecka, A. Ząbek, K. Boczar, P. Rubiś, S. Wiśniowska-Śmiałek, A. Leśniak-Sobelga, M. Hlawaty, P. Podolec
Oddział Kliniczny Chorób Serca i Naczyń, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

 

Pozostałe zgłoszone prace, które nie otrzymały kwlifikacji do tej sesji, zostały zakwalifikowane do polskojęzycznej sesji moderowanych plakatów (bez konieczności ponownego zgłaszania).

 

2) Polskojęzyczna sesja moderowanych plakatów

Piątek, 12 maja 2017, godz. 11:00-12:00

Moderatorzy: K. Mizia-Stec, M. Fijałkowski, A. Fijałkowska

Pierwsi autorzy prac zakwalifikowanych do prezentacji w ramach tej sesji są uprawnieni do zredukowanej opłaty rejestracyjnej na konferencję (100zł). Organizatorzy nie zapewniają zakwaterowania.

 

6. The atrial septal pouch in transesophageal echocardiography and multislice computed tomography.
A. Krawczyk-Ożóg, M. Hołda, M. Koziej, W. Klimek-Piotrowska, D. Sorysz, W. Pawlik, D. Dudek
II Klinika Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych

7. Can two-dimensional speckle tracking echocardiography be useful for the left ventricular assessment in the early stages of hereditary hemochromatosis?
K. Rozwadowska, L. Daniłowicz-Szymanowicz, M. Fijałkowski, Kaufmann D., K. Sikorska, R. Gałąska, M. Gruchała, G. Raczak
Klinika Kardiologii i Elektroterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

8. Tissue tricuspid annular displacement - a novel echocardiographic technique for right ventricle functional assessment based on speckle tracking.
F. Pawliczak, J. Kasprzak, P. Lipiec
Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

9. Excessive loops of intracardiac leads – what should we pay attention to in the transthoracic echocardiogram in a patient with a pacemaker?
J. Pudło, K. Boczar, M. Konieczyńska, J. Lelakowski, B. Małecka
Klinika Elektrokardiologii Collegium Medicum UJ

10. Percutaneous closure of ASD II comlipcated with pulmonary embolism.
A. Frania-Baryluk, J. Kudlicki, A. Kania, A. Wysokiński
Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

11. Relations between left ventricle geometry, assessed with the sphericity index, and the heart failure symptoms in patients with dilated cardiomyopathy.
E. Dziewięcka, P. Rubiś, S. Wiśniowska-Śmiałek, P. Faltyn, L. Khachatryan, A. Karabinowska, M. Szymonowicz, P. Podolec
SKN Kardiologii Interwencyjnej przy II Oddziale Klinicznym Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

12. Sphericity Index and changes of left ventricle geometry in patients with dilated cardiomyopathy with and without left ventricle reverse remodeling.
E. Dziewięcka, P. Rubiś, S. Wiśniowska-Śmiałek, P. Faltyn, L. Khachatryan, A. Karabinowska, M. Szymonowicz, P. Podolec
SKN Kardiologii Interwencyjnej przy II Oddziale Klinicznym Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

13. The high value of echocardiographic risk factors of sudden cardiac death are related with the elevated level of h-s troponin-I in with hypertrophic cardiomyopathy.
R. Hładij, R. Rajtar, P. Petkow-Dimitrow
2nd Department of Cardiology and Cardiovascular Interventions, University Hospital

14. Evaluation of left ventricle and left atrial longitudinal strain measurement by two-dimensional speckle tracking echocardiography in patients with paroxysmal atrial fibrillation undergoing percutaneous ablation.
E. Sopolińska, B. Uziębło-Życzkowska, M. Kiliszek, G. Gielerak
Wojskowy Instytut Medyczny Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych

15. VitD Calc – mobile application for patients with heart failure and significant mitral regurgitation which helps to identify those at risk for vitamin D deficiency.
O. Możeńska, J. Bil, A. Segiet, D. Kosior
Klinika Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego CSK MSW

16. Anatomy of the human mitral valve -morphological variability of the mitral valve leaflets.
A. Krawczyk-Ożóg, M. Hołda, W. Klimek-Piotrowska, M. Koziej, Z. Siudak, D. Sorysz, D. Dudek
II Klinika Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych

17. Aortic diameters are dependent on the bicuspid aortic valve phenotype and the degree of aortic stenosis - a systematic review, meta-analysis and meta-regression.
D. Miśkowiec, P. Lipiec, K. Kupczyńska, J. Kasprzak
Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

18. Śluzak prawego przedsionka naśladujący przerzut raka nerki.
W. Kula, G. Sobieszek, W. Witczak, Ł. Tułecki, E. Czekajska-Chehab, A. Skwarek-Dziekanowska
1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie, Klinika Chorób Wewnętrznych

19. Związek pomiędzy parametrami echokardiograficznymi a objawami przeciążenia krążenia u kobiet ciężarnych w ciąży fizjologicznej i z nadciśnieniem tętniczym.
E. Szczerba, A. Bochowicz, K. Pankiewicz, T. Maciejewski, A. Fijałkowska
I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

20. Left ventricular global longitudinal strain in patients with stable coronary artery disease undergoing coronary angioplasty. Effect of diabetes mellitus type 2.
M. Sikora-Frąc, B. Zaborska, P. Maciejewski, B. Bednarz, A. Budaj
Klinika Kardiologii CMKP, Szpital Grochowski

21. Sztywność tętnic u pacjentów po operacji koarktacji aorty oraz z dwupłatkową zastawką aortalną.
B. Róg, H. Oleksy, K. Sałapa, N. Dłużniewska, P. Podolec, L. Tomkiewicz-Pająk
Konsultacyjna Przychodnia Specjalistyczna Kardiologiczna i Kardiochirurgiczna, Szpital im. Jana Pawła II

22. Wartość oznaczenia stosunku VTI MV/ Ao dla oceny ciężkości niedomykalności zastawki mitralnej.
K. Gradzik, M. Kociubińska, A. Tomaszewski
Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytet Medyczny w Lublinie

23. Ubytek przegrody międzykomorowej jako powikłanie infekcyjnego zapalenia wsierdzia (analiza 3 przypadków).
B. Deręgowska, A. Przybylski, P. Harpula, E. Korczowska
Klinika Kardiologii, Wojewódzki Szpital Kliniczny

24. Asymptomatic delayed right ventricular perforation by cardiac implantable electronic devices leads; echocardiographic features.
B. Zaborska, E. Makowska, E. Pilichowska-Paszkiet, M. Sikora-Frąc, A. Czepiel, M. Świątkowski, P. Kułakowski
Klinika Kardiologii CMKP, Szpital Grochowski

25. Echocardiographic changes in pregnant women with structural heart disease.
S. Wiśniowska-Śmiałek, A. Leśniak-Sobelga, K. Holcman, P. Rubiś, M. Hlawaty, M. Kostkiewicz, P. Podolec
Klinika Chorób Serca i Naczyń, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

26. Echokardiografia przezprzełykowa w kardiologii interwencyjnej - przezskórne zamknięcie drożnego otworu owalnego u pacjentki z anomalią Ebsteina.
R. Gęca, J. Wójcik, A. Tomaszewski, M. Wójcik
Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytet Medyczny w Lublinie

27. Alcohol abuse cause significant but potentially reversible impairment of systolic and diastolic left ventricle function as well as deformation parameters.
P. Hamala, J. Kasprzak, P. Lipiec, M. Kurpesa, A. Mielczarek, K. Wierzbowska-Drabik
Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

28. Infekcyjne zapalenie wsierdzia ???
B. Deręgowska
Klinika Kardiologii, Wojewódzki Szpital Kliniczny

29. Prognostyczne znaczenie oceny żyły główniej dolnej u chorych z przewlekłą niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory.
K. Łuczak, J. Drożdż, K. Piestrzeniewicz
Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii UM w Łodzi SP ZOZ USK nr 3 im. WAM–CSW

30. Przydatność TEE w diagnostyce guza śródpiersia.
D. Stettner-Leonkiewicz, A. Wojtkowska, A. Wysokiński, A. Tomaszewski
Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytet Medyczny w Lublinie

31. Added value of left ventricular strain and left atrial asynchrony over CHA2DS2-VASc Score in patients with atrial fibrillation.
K. Kupczyńska, D. Miśkowiec, J. Kasprzak, B. Michalski, P. Wejner-Mik, E. Szymczyk, P. Lipiec
Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

32. Czynniki predysponujące do powstania skrzepliny w uszku lewego przedsionka u pacjentów z migotaniem lub trzepotaniem przedsionków przygotowywanych  do kardiowersji.
K. Kosmalska, E. Stepnowska, M. Rzyman, N. Gilis-Malinowska ,P. Miękus, M. Fijałkowski

33. Wartość diagnostyczna  i przydatność kliniczna nowego kieszonkowego echokardiografu opartego o głowicę microUSB podłączaną do osobistego urządzenia mobilnego.
P. Wejner-Mik, A. Shim, P. Wejner-Mik, J.D. Kasprzak, P. Lipiec
Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

34. Ocena wartości prognostycznej parametrów uzyskanych techniką śledzenia markerów akustycznych dla przewidywania poprawy regionalnej funkcji skurczowej u pacjentów po zawale mięśnia sercowego.
K. Wdowiak-Okrojek, J. Kasprzak, D. Filipiak-Strzecka, B. Michalski, E. Szymczyk, P. Lipiec
Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

DSC_0090_96dpi_bw.jpg