naglowek_echo2017.jpg

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

SESJE PLENARNE

 

Piątek 12 maja 2017

 

Sala A

 

10:00-12:00 Sesja przypadków

Przewodniczący: A. Wojtarowicz, B. Sobkowicz, M. Zielińska

Prezenterzy: A. Kania, K. Starzyk, J. Górny, K. Boczar, B. Małecka, M. Tomaszewski, E. Szymczyk, A. Goździk, A. Lisowska, M. Mizia, J. Kochanowski

 

12:00-12:20 Optymalizacja farmakoterapii u pacjentów z HFrEF w świetle wytycznych z 2016 roku – A. Gackowski (wykład sponsorowany przez firmę Novartis)

 

11:00-12:00 Sesja plakatowa (Antresola hali C)

Moderatorzy: K. Mizia-Stec, M. Fijałkowski, A. Fijałkowska

 

12:00-13:00 Lunch

 

12.30 Walne zebranie członków Sekcji - I termin

 

13:00-14:30 Dorosły pacjent po leczeniu operacyjnym wady wrodzonej:

Przewodniczący: P. Hoffman, O. Trojnarska, Z. Gąsior

 1. Po korekcji prostej wady przeciekowej - P. Szymański (20 min.)
 2. Po korekcji tetralogii Fallota – Z. Gąsior (20 min.)                                                      
 3. Po korekcji wrodzonej wady zastawki aortalnej lub koarktacji aorty – M. Kowalski (20 min.)
 4. Po operacji Fontana – O. Trojnarska (20 min.)
 5. Dyskusja (10 min.)

 

15:00-17:00 Sesja inauguracyjna - Echokardiografia w najnowszych wytycznych ESC i EACVI

Przewodniczący: P. Hoffman, P. Lipiec, A. Wysokiński

Powitanie i otwarcie konferencji - P. Hoffman, P. Lipiec, A. Wysokiński (15 min.)

 1. Niewydolność serca – wytyczne ESC - A. Gackowski (20 min.)
 2. Ocena funkcji rozkurczowej – wytyczne EACVI – J.D. Kasprzak (20 min.)
 3. Migotanie przedsionków – wytyczne ESC - P. Pruszczyk (20 min.)
 4. Walne zebranie członków Sekcji - II termin (30 min.)
 5. Premiera Podręcznika Sekcji Echokardiografii (5 min.)

 

17:30-19:00 Badanie echokardiograficzne kobiety w ciąży i w połogu

Przewodniczący: Z. Gąsior, B. Małecka, A. Wysokiński

 1. Czego się spodziewać w echo w warunkach fizjologicznych? - J. Kudlicki (20 min.)
 2. Ciężarna z wadą zastawkową - Z. Gąsior (20 min.)
 3. Ciężarna z wadą wrodzoną serca - O. Trojnarska (20 min.)
 4. Kardiomiopatie w ciąży i w połogu - K. Mizia-Stec (20 min.)
 5. Dyskusja (10 min.)

 

Sobota, 13 maja 2017

 

Sala A

9:00-10:30 Skierowanie na echo od lekarza innej specjalizacji – czego się spodziewać u:

Przewodniczący: M. Fijałkowski, E. Płońska-Gościniak, A. Tomaszewski

 1. Pacjenta dializowanego - M. Dudziak (20 min.)
 2. Pacjenta leczonego onkologicznie - A. Tomaszewski (20 min.)
 3. Pacjenta z oddziału reumatologii - M. Ciurzyński (20 min.)
 4. Sportowca - W. Braksator / W. Król (20 min.)
 5. Dyskusja (10 min.)

 

10:30 – 10.40 Nadciśnienie tętnicze u pacjenta z współistniejącymi zmianami w tętnicach obwodowych – A. Wysokiński (Wykład sponsorowany przez firmę Merck)

 

11:00-12:30 Tętniak w badaniu echokardiograficznym – jedna nazwa, różne oblicza:

Przewodniczący: A. Wysokiński, B. Sobkowicz, T. Hryniewiecki

 1. Tętniaki aorty - A. Wysokiński (20 min.)
 2. Tętniaki lewej komory - M. Fijałkowski (20 min.)
 3. Tętniaki przegrody międzyprzedsionkowej i międzykomorowej - B. Sobkowicz (20 min.)
 4. Tętniaki w przebiegu infekcyjnego zapalenia wsierdzia - A. Szyszka (20 min.)
 5. Dyskusja (10 min.)

 

12.30 – 12.50 Dabigatran - rosnąca liczba dowodów - pewność w codziennej praktyce - T. Zapolski (Wykład sponsorowany przez firmę Boehringer Ingelheim)

 

11:30-12:30 Sesja moderowanych plakatów EACVI-HIT (Antresola hali C)

Moderatorzy: B.A. Popescu, B. Michalski, M. Kowalski

 

12:30-13:30 Lunch

 

13.30-15:00 Badanie echokardiograficzne przed i po:

Przewodniczący: J.D. Kasprzak, P. Lipiec, A. Gackowski

Wręczenie nagrody za najlepszą pracę sesji EACVI-HITB.A. Popescu                

 1. Przezskórnym leczeniu stenozy mitralnej / Percutaneous treatment of mitral stenosis – B.A. Popescu (20 min.)
 2. Przezskórnym leczeniu niedomykalności mitralnej - A. Gackowski (20 min.)
 3. Przezskórnej implantacji zastawki aortalnej - M. Fijałkowski (20 min.)          
 4. Przezskórnym zamknięciu ASD / PFO – P. Lipiec (20 min.)
 5. Dyskusja (10 min.)

 

15:30-17:00 Złożone wady zastawkowe – jak oceniać, jak postępować?

Przewodniczący: A. Szyszka, J. Bąk, T. Kukulski

 1. Złożona wada aortalna - T. Kukulski (20 min.)
 2. Złożona wada mitralna - M. Olszowska (20 min.)
 3. Wada aortalna współistniejąca z mitralną - A. Szyszka (20 min.)
 4. Niedomykalność trójdzielna przed i po korekcji wady mitralnej - J. Bąk (20 min.)
 5. Dyskusja (10 min.)

 

17:00 Zamknięcie konferencji

A. Wysokiński, P. Lipiec

 

Sala C

8:30-10:30 TTE od podstaw – kurs

Przewodniczący: O. Trojnarska, A. Szyszka, J. Bąk

 1. Anatomia echokardiograficzna - P. Pysz (20 min.)
 2. Ocena funkcji skurczowej i rozkurczowej lewej komory - M. Kowalski (20 min.)
 3. Ocena niedomykalności – J. Bąk (20 min.)
 4. Ocena zwężeń - A. Wojtarowicz (20 min.)
 5. Ocena prawostronnych jam serca – J.D. Kasprzak (20 min.)
 6. Ocena wad wrodzonych - P. Szymański (20 min.)

 

10:30 – 10.45  10 najczęściej zadawanych pytań dotyczących Xarelto  - A. Tomaszewski (Wykład sponsorowany przez firmę Bayer)

 

11:00-12:30 TEE od podstaw – kurs

Przewodniczący: P. Szymański, W. Braksator, D. Sorysz

 1. Standardy wykonywania badań, anatomia, projekcje - P. Lipiec (20 min.)
 2. Wady zastawki mitralnej - D. Sorysz (20 min.)
 3. Wady zastawki aortalnej i aorty - Z. Oko-Sarnowska (20 min.)
 4. Migotanie przedsionków. Zatorowość sercopochodna - T. Zapolski (15 min.)
 5. Monitorowanie zabiegów przezskórnych i chirurgicznych - M. Konka (15 min.)

 

12:30 – 12:40 Zaawansowana ocena wad zastawkowych – rola obrazowania echo 4D - J.D. Kasprzak (Wykład sponsorowany przez firmę Siemens)

 

12:40-13:30 Lunch

 

13:30-15:00 Nowe techniki echokardiograficzne od podstaw – kurs

Przewodniczący: M Kowalski, E. Płońska-Gościniak, P. Szymański

 1. Echokardiografia 3D - P. Scisło (20 min.)
 2. Ocena odkształcenia, tempa odkształcenia i rotacji - K. Wierzbowska-Drabik (20 min.)
 3. Echokardiografia obciążeniowa - E. Płońska-Gościniak (20 min.)
 4. Echokardiografia kontrastowa - R. Olszewski (15 min.)
 5. Echokardiografia kieszonkowa – B.W. Michalski (15 min.)

 

15:00 – 15:10 Aplio iSeries – nowe spojrzenie na echokardiografię- P. Piwowarski (Prezentacja firmy TMS Sp. z o.o. - Toshiba Medical)

 

15:30-17:00 Pacjent z kardiomiopatią w pracowni echokardiograficznej

Przewodniczący: A. Gackowski, K. Mizia-Stec, M. Fijałkowski

 1. Kardiomiopatia rozstrzeniowa - M. Maciejewski (20 min.)
 2. Kardiomiopatia przerostowa - K. Mizia-Stec (20 min.)
 3. Kardiomiopatia restrykcyjna – M. Fijałkowski (20 min.)
 4. ARVC i niescalenie mięśnia sercowego - D. Kustrzycka-Kratochwil (20 min.)
 5. Dyskusja (10 min.)

 


WARSZTATY

 

Sobota 13.05.2017

 

Sala B1

 

9.30 – 11.00 oraz 14.00 – 15.30
Warsztaty firmy GE Healthcare z wykorzystaniem oprogramowania EchoPAC
Obrazowanie 4D i analiza odkształceń mięśnia serca w praktyce klinicznej

Wymagana wcześniejsza rejestracja. Liczba miejsc ograniczona.

9.30 - 10.15 oraz 14.45 - 15.30. Applications of 2D strain echocardiography in clinical practice - B.A. Popescu

10.15 - 11.00 oraz 14.00 - 14.45. ECHO przezprzełykowe 4D w interwencjach strukturalnych - P. Pysz

 

Sala B2

 

8.30 – 10.00 Nowe metody leczenia niedomykalności mitralnej.
Warsztaty dla zaawansowanych echo-kardiologów.
Liczba miejsc jest ograniczona, konieczna wcześniejsza elektroniczna rejestracja.
Podczas sesji oraz po jej zakończeniu uczestnicy będą mieli możliwość pracy na symulatorach.

 1. Krótki przegląd interwencji  na zastawce mitralnej – wskazania, urządzenia, technika zabiegu  -  K. Wróbel (10 min.)
 2. Dostęp przedsionkowy i komorowy – P. Szymański (10 min.)
 3. Ogólne zasady nawigacji – taniec dla dwojga – A. Gackowski (10 min.)
 4. MitraClip - przykłady zabiegów – T. Kukulski (15 min.)
 5. Neochord – przykłady zabiegów – K. Wróbel (15 min.)
 6. Harpoon – przykłady zabiegów – A. Gackowski, P. szymański (15 min.)
 7. TEE 3D (R)ewolucja roku 2017 - P. Scisło (15 min.)

Warsztaty organizowane przy wsparciu firm Harpoon, Neochord i Philips.