naglowek_echo2017.jpg

ORGANIZATOR

 

sekcjaEchoKwadrat_logo.jpg

 Zarząd Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

 
Przewodniczący

Prof. dr hab. n. med. Piotr Lipiec

Przewodniczący-Elekt

Prof. dr hab. n. med. Olga Trojnarska

Poprzedni Przewodniczący

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Szyszka

Sekretarz

Dr hab. n. med. Marcin Fijałkowski, prof. nadzw. GUM

Skarbnik

Dr hab. n. med. Piotr Szymański,  prof. nadzw. IK

Członkowie

Dr n. med. Janusz Bąk
Dr hab. n. med. Andrzej Gackowski,  prof. nadzw. UJ
Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec

 

PATRONAT HONOROWY

Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman

Konsultant Krajowy ds. Kardiologii

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop

 

KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący

Prof. dr hab. n. med. Piotr Lipiec

Członkowie

Dr n. med. Janusz Bąk
Dr hab. n. med. Marcin Fijałkowski, prof. nadzw. GUM
Dr hab. n. med. Andrzej Gackowski, prof. nadzw. UJ
Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia – Stec
Dr hab. med. Piotr Szymański, prof. nadzw. IK
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Szyszka
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Tomaszewski
Prof. dr hab. n. med. Olga Trojnarska
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wysokiński

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

UM_Lublin.jpg

Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

20-954 Lublin, ul. Jaczewskiego 8

tel./fax. (81) 724 41 51, e-mail: a.wysokinski@umlub.pl

 

Przewodniczący

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wysokiński

Sekretarz

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Tomaszewski

Skarbnik

Dr n. med. Marek Prasał

Członkowie

Dr n. med. Wojciech Brzozowski
Dr n. med. Janusz Kudlicki
Dr n. med. Bogdan Łakomski
Dr n. med. Sylwia Łukasik
Dr n. med. Andrzej Madejczyk
Dr n. med. Edyta Opalińska
Dr n. med. Jerzy Przegaliński
Dr n. med. Michał Tomaszewski
Dr n. med. Michał Trojnar
Dr hab. n. med. Piotr Waciński
Lek. med. Agnieszka Wojtkowska
dr hab. n. med. Maciej Wójcik
Dr hab. n. med. Tomasz Zapolski

      DSC_0032_96dpi.jpg

 

BIURO ORGANIZACYJNE

Skolamed_adres_2015_mm.PNG